VIDUNDERLIG CHOPIN-AFTEN

Over 50 tilhørere hadde funnet veien til Storsalen i Buen sist tirsdag kveld for å lytte til musikk av den polske

 komponisten Fredric Chopin. Etter responsen å dømme gikk ingen skuffet derifra.
Det var den relativt unge, men allerede svært meritterte polske pianisten Grzegorz Niemczuk som fremførte ikke mindrenn 16 verk i løpet av de to timene konserten varte. I tillegg kvitterte han for publikums begeistrede applaus med to ekstranummer.
Flere av Chopins kjente verk, som «Militærpolonesen»,«Revolusjonsetyden»og Fantasi impromptu i ciss-moll Op. 66, stod på pr

ogrammet. I tillegg fikk vi lytte til flere av denne geniale komponistens valser, mazurkaer og scherzoer.
Niemczuk kan kalle seg Chopin-spesialist etter at han vant 1. pris i den store Chopin-konkurransen i Warszawa i 2010. Nå turnerer han over hele verden med sine Chopin-tolkninger, men også mye annet repertoar.
På et lett forståelig engelsk forteller han om musikken han spiller. Han gir publikum kjennskap til komponistens liv og hvordan komposisjonen han fremfører er blitt til. Slik utdypes forståelsen og opplevelsen.
Det er vanskelig å finne de rette superlativer for å beskrive en musiker som Grzegorrz Niemczuk. Hans eminente teknikk, hans personlige og dypt engasjert tolkning, hans formidlingsevne og utstråling. Samtidig er det ikke hans perfeksjon som står i sentrum, men musikken og det den formidler. Det er også en glede at det flotte Steinway-flyglet kan brukes ved et slikt selebert besøk. For selv om Storsalen mangler naturlig akustikk, så
har instrumentet en så stor og fyldig klang at publikum, når de sitter forholdsvis nær, får en god opplevelse.
Pianisten fikk velfortjent takk, en billedbok fra Mandal som minne og ønsket velkommen tilbake – snart!

Kai Stoveland

 

Scroll to Top