Om oss

Musikkens Venner Mandal ble stiftet høsten 1971 og har i dag rundt ca 80 medlemmer.

Lagets formål er– å arbeide for at levendende klassisk musikk når et stadig nytt og større publikum ved jevnlig å arrangere konserter i lokalmiljøet med anerkjente utøvere (Vedtektene § 1)

Foreningen konsentrerer seg mest om klassisk kammermusikk. Konsertene foregår som oftest i Elvesalen i Buen.

Det inviteres til konsert ca en gang i måneden vår og høst – inntil åtte konserter pr år.

Billettbestilling kan gjøres på:
https://www.buenkulturhus.no/

Styret i 2024 består av:
Kai Stoveland (leder)tlf. 99258481stovela@online.no
Inger Marie Lillesundtlf. 90699096inmarein@hotmail.com
Lars Kjølbergtlf 95751405larskjolberg88@gmail.com
Marianne Lavolltlf. 97640595marianne.lavoll@hotmail.com
Kjell Horpestadtlf. 90917905kjelka44@gmail.com
Varamedlemmer:
Ingar Evje (kasserer)tlf 92629731ingar.evje@gmail.com
Jorunn Hortemo Harkettlf 90755513jorunnharket@outlook.no

MEDLEMSKAP

Medlemspris er kr 200 for enkeltmedlemmer og kr 300 for par/familie pr år. Som medlem får du kr 60 i reduksjon på hver konsertbillett. Du har også stemmerett på årsmøtet.

Du kan tinge medlemskap i forbindelse med konsertene våre i Buen, eller du kan melde deg inn ved å sende en e-post til kassereren vår, Ingar Evje

Foreningens bankkontornr: 2801.60.53084 (Sparebanke Sør)

Scroll to Top