MORILD

Elevesalen var godt fylt opp da stryketrioen MORILD inntok scenen og åpnet konserten med Stryketrio i c-moll av Beethoven. Et verk bestående av fire satser med ulik karakter, ulike tempi og stemning. Samspillet, utstrålingen og kommuniksjonen musikerne i mellom var der fra første tone. Selv om denne trioen ikke har så lang historie, så vet vi at disse musikerne: fiolinisten Armando Toledo, cellisten Leonardo Sesenna og bratsjisten Kjell Åge Stoveland spiller sammen til daglig i Kristiansand Symfoniorkester og på den måten nok er godt forent både hva angår musikksyn og oppfatning av hva som kjennetegner kvalitet både i innhold og fremføring. Etter pausen fikk vi først en sats fra Schuberts ufullendte Trio i B-dur. Deretter et ungdomverk av Richard Strauss som kanskje kunne kalles en romanse selv om tittelen lød: «´s Deandl is harb auf mi». Intermezzo av Kodaly og String trio i g-moll av Sibelius var siste verk. Musikerne ga oss litt informasjon om komponister og verk og når det gjaldt trioen av Sibelius, så ble hans betydning for nasjonalfølelse og kamp for frihet for det finske folk understreket. En beskrivelse av den særegne finske naturen med dype og uendelige skoger og blinkende sjøer.  Publikum ga tydelig tilkjenne sin begeistring og musikerne kvitterte med to ekstranummer: først «Recuerdos de Alhambra» og deretter en folketone med røtter i Setesdalen arrangert for Morild av Kjell Åge. 

Scroll to Top