Om oss

Musikkens Venner Mandal ble stiftet på begynnelsen av 1970-tallet og har i dag rundt 120 medlemmer.

Lagets formål er– å arbeide for at levendende klassisk musikk når et stadig nytt og større publikum ved jevnlig å arrangere konserter i lokalmiljøet med anerkjente utøvere (Vedtektene § 1)

Foreningen konsentrerer seg mest om klassisk kammermusikk.  Konsertene foregår som oftest i Elvesalen i Buen.

Det inviteres til konsert ca en gang i måneden vår og høst – inntil åtte konserter pr år.

Billettbestilling kan gjøres på:sorbillett.no

Styret i 2016 består av:
Kai Stoveland (leder) tlf. 99258481 stovela@online.no
Bernt Ove Bjørgsvik  tlf. 95020282 bjorgsvik@hotmail.com
Sylvi Udø Adriaenssens (kasserer) sa@numeris.no
Marianne Lavoll tlf. 97640595 marianne.lavoll@hotmail.com
Kjell Horpestad tlf. 90917905 kjellhorpestad@gmail.com
Varamedlemmer:
Anne Skjølaas tlf 90799876 anne.skjolaas@gmail.com
Inger Marie Lillesund tlf 90699096 inmarein@hotmail.com

 

MEDLEMSKAP

Medlemspris er kr 200 for enkeltmedlemmer  og kr 300 for par/familie pr år. Som medlem får du kr 60 i reduksjon på hver konsertbillett. Du har også stemmerett på årsmøtet.

Du kan tinge medlemskap i forbindelse med konsertene våre i Buen, eller du kan melde deg inn ved å sende en e-post til kassereren vår, Sylvi Udø Adriaenssens.

Foreningens bankkontornr: 5083.06.04526  (DnB)