Om oss

Musikkens Venner Mandal ble stiftet høsten 1971 og har i dag rundt ca 100 medlemmer.

Lagets formål er– å arbeide for at levendende klassisk musikk når et stadig nytt og større publikum ved jevnlig å arrangere konserter i lokalmiljøet med anerkjente utøvere (Vedtektene § 1)

Foreningen konsentrerer seg mest om klassisk kammermusikk.  Konsertene foregår som oftest i Elvesalen i Buen.

Det inviteres til konsert ca en gang i måneden vår og høst – inntil åtte konserter pr år.

Billettbestilling kan gjøres på:www.buenkulturhus.no

Styret i 2020 består av:
Kai Stoveland (leder) tlf. 99258481 stovela@online.no
Inger Marie Lillesund tlf. 90699096 inmarein@hotmail.com
Sylvi Udø Adriaenssens (kasserer) sylviua@online.no
Marianne Lavoll tlf. 97640595 marianne.lavoll@hotmail.com
Kjell Horpestad tlf. 90917905 kjellhorpestad@gmail.com
Varamedlemmer:
Anne Skjølaas tlf 90799876 anne.skjolaas@gmail.com
Jorunn Hortemo Harket tlf 90755513 jorunnharket@outlook.no

 

MEDLEMSKAP

Medlemspris er kr 250 for enkeltmedlemmer  og kr 350 for par/familie pr år. Som medlem får du kr 60 i reduksjon på hver konsertbillett. Du har også stemmerett på årsmøtet.

Du kan tinge medlemskap i forbindelse med konsertene våre i Buen, eller du kan melde deg inn ved å sende en e-post til kassereren vår, Sylvi Udø Adriaenssens.

Foreningens bankkontornr: 5083.06.04526  (DnB)